Vi erbjuder gratis matematikundervisning dels genom studiehandling till andras material och dels genom att publicera eget material.

Vi vänder oss till dig som i lugn och ro vill lägga mer tid på matematiken eller dig som vill sikta högt och läsa in så mycket matematik, på en så hög nivå som möjligt, inför gymnasiet eller under gymnasiet.

Vi vänder oss också till dig som är vuxenstuderande med högskolestudier som mål, eller repeterar inför att skriva högskoleprovet. Vi erbjuder också coaching genom att följa dina framsteg med online-matte på Khan Academy eller via Matteboken.se och läxhjälp genom att svara på frågor via mail eller chat.
 
Vårt syfte är dels ideellt och dels kommersiellt. Vi vill att det ska vara möjligt att utveckla sina mattekunskaper och läsa in gymnasieskolans kurser 1-5 helt oberoende av lärarstöd tack vare fri undervisning online i form av studiehandleningar, videos och matteprogram. Den kommersiella delen är mattecoaching och läxhjälp för elever som studerar hos våra samarbetspartners läsåret 2015/16.

Chatta Matte erbjuder endast coaching och läxhjälp av behöriga lärare i matematik, lärarstuderande med ämnesbehörighet i matematik eller ingenjörer/naturvetare med lång erfarenhet av undervisning och dokumenterad pedagogisk förmåga.